Predstavnici Albanskog nadzornog tijela za financijske usluge u radnom posjetu Hanfi

Predstavnici Albanskog nadzornog tijela za financijske usluge (AMF) tijekom 9. travnja 2018. boravit će u radnom posjetu Hanfi.

Članovi Upravnog vijeća Hanfe, na čelu s predsjednikom Antom Žigmanom, ugostit će peteročlanu delegaciju Albanskog nadzornog tijela za financijske usluge (AMF) koju predvodi izvršni direktor Ervin Koci.

Tijekom cjelodnevnog posjeta kolege iz albanskog regulatornog tijela imat će priliku naučiti više o organizaciji i načinu rada Hanfe te o njezinim ovlastima i djelokrugu rada. Uz to, stručnjaci Hanfe prezentirat će informacije i znanja povezana s tržištem kapitala, poslovanjem mirovinskih i investicijskih fondova, radom i nadzorom u području osiguranja, a bit će riječi i o podizanju financijske pismenosti te pravnim i drugim izazovima u svakodnevnom radu Hanfe.