Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi u Odjelu za opće i administrativne poslove, Ured glavnog tajnika, na poslovima Čistača / Čistačice (m/ž) - jedan izvršitelj

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12), Hanfa objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi u Odjelu za opće i administrativne poslove, Ured glavnog tajnika, na poslovima

Čistača / Čistačice (m/ž)

jedan izvršitelj

 

Opis poslova:

  • održavanje čistoće zgrade i uredskih prostorija u jutarnjoj i/ili poslijepodnevnoj smjeni
  • redovita briga za odvoz starog papira i redovita briga o odnošenju smeća iz poslovnih prostorija

Uvjeti:

  • završena najmanje osnovna škola
  • najmanje jedna godina radnog staža na poslovima održavanja čistoće uredskih ili poslovnih prostorija

Prednosti:

  • poznavanje osnova rada na računalu radi lakše interne komunikacije

Što nudimo: 

  • radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci)

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti životopis najkasnije do 16. listopada 2017. putem linka za prijavu ili na adresu: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

KLASA: 112-01/17-02/12
UR.BROJ: 326-01-220-224-17-1
Zagreb, 9. listopada 2017.