Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na radnom mjestu Voditelja Odjela za informatičko-komunikacijsku tehnologiju

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Temeljem članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Agenciji

Voditelj Odjela za informatičko-komunikacijsku tehnologiju (m/ž)

Ured Glavnog tajnika

1 izvršitelj/ica

Opis poslova:

 • vođenje Odjela u skladu s načelima najbolje prakse upravljanja IT servisima (ISO 20000) i IT sigurnosti (ISO 27001)
 • vođenje i sudjelovanje u projektima prema prilagođenoj PRINCE2 metodologiji
 • suradnja i planiranje na nivou Agencije i Ureda Glavnog tajnika radi provedbe strateških ciljeva i ostvarenja KPI-jeva.
 • definiranje tehničkih i funkcionalnih specifikacija
 • upravljanje odnosima s vanjskim dobavljačima, definiranje i održavanje odnosa temeljem SLA ugovora
 • sudjelovanje u procesu nabave

Uvjeti:

 • najmanje 5 godina radnog staža na poslovima projektiranja i održavanja informacijskih sustava
 • visoka stručna sprema
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Prednosti:

 • posjedovanje certifikata iz područja vođenja projekata i upravljanja IT servisima
 • završen poslijediplomski studij iz polja računarstva, elektrotehnike ili drugog relevantnog polja
 • iskustvo u kreiranju i provedbi sigurnosnih politika ili poslovnih procedura
 • iskustvo u implementaciji poslovnih sustava
 • poznavanje ISO 20000 i ISO 27001 standarda
 • poznavanje DWH/BI sustava (Microsoft platforma)
 • poznavanje sustava za upravljanje dokumentima i procesima (SharePoint).

Što nudimo:

 • rad na neodređeno vrijeme
 • rad na zanimljivim i izazovnim projektima u skladu sa standardima ISO 20000 i 27001 te PRINCE2 metodologijom
 • kontinuirano stručno usavršavanje.

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti molbu i životopis putem linka za prijavu najkasnije do 15. veljače 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/01
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb, 8. veljače 2018.