Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na poslovima pravnika u Uredu za sudske postupke

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Agenciji u Uredu za sudske postupke na poslovima

Pravnika (m/ž)

jedan izvršitelj

 

Opis poslova:

 • priprema i predlaganje optužnih prijedloga, podnesaka sudovima te pokretanje odgovarajućih sudskih postupaka iz djelokruga i nadležnosti Hanfe
 • zastupanje Hanfe pred sudbenim i drugim tijelima
 • suradnja i pravna podrška u obavljanju poslova drugih organizacijskih jedinica
 • praćenje domaće i inozemne regulative
 • administrativna podrška Uredu

 

Uvjeti:

 • najmanje tri godine radnog staža na pravnim poslovima u odvjetništvu, pravosudnom tijelu,  financijskoj instituciji ili u nadzornom tijelu zaduženom za poslovanje financijske industrije
 • iskustvo rada u nekoj od navedenih grana prava: kazneno pravo, prekršajno pravo, trgovačko pravo, upravno pravo, financijsko pravo
 • VSS, diplomirani pravnik / magistar prava
 • pravosudni ispit
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu (Word, Excel)

 

Prednost:

 • aktivno znanje njemačkog jezika

 

Što nudimo:

 • osigurano redovito stručno usavršavanje
 • stjecanje znanja o specifičnoj pravnoj materiji vezanoj uz djelokrug i nadležnost Agencije
 • sudjelovanje u kompleksnim i izazovnim zadacima u suradnji s drugim stručnjacima Agencije
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati pisanu ponudu i životopis trebaju dostaviti putem linka za prijavu najkasnije do 1. ožujka 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

KLASA: 112-01/18-02/02
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
Zagreb, 15. veljače 2018.