Obavijest o zaprimanju prijava za pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika te za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i za brokera

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za:

 1. pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika
 2. pristup prvom ispitnom roku za investicijskog savjetnika
 3. pristup prvom ispitnom roku za brokera

Navedeni obrazovni program i ispiti regulirani su Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje: Pravilnik).

Informacije o visini i uplati naknada nalaze se u dokumentu Naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.


1. Obrazovni program

Hanfa će u skladu sa člankom 3. stavkom 4. Pravilnika održati obrazovni program ukoliko se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata za pohađanje obrazovnog programa. U tom slučaju obrazovni program održat će se u razdoblju od 5. do 20. veljače 2018. godine.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 26. siječnja 2018. u 10 sati.

U slučaju prijave dovoljnog broja zainteresiranih kandidata održat će se jedinstven obrazovni program, koji će obuhvaćati predavanja za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika, odnosno, pokrivat će materiju svih ispita (za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društava, brokera i za investicijskog savjetnika).

Zainteresirane osobe, bez obzira na to koje kolegije žele slušati s obzirom na kasnije polaganje ispita, prijavljuju se za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa i mogu pohađati sva predavanja ili samo ona za koja su zainteresirane.

Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Hanfi na obrascu Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa koji se nalazi pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 3. stavkom 1. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Detaljan raspored predavanja kao i mjesto održavanja obrazovnog programa Hanfa će objaviti naknadno putem svoje internetske stranice, a nakon završetka zaprimanja prijava.

Napomene:

 • Pohađanje obrazovnog programa nije uvjet za pristupanje ispitu.
 • Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.
 • Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.


2.
Ispiti za investicijskog savjetnika i brokera

Prvi ispitni rok za investicijskog savjetnika održat će se 10. ožujka 2018.

 • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 27. veljače 2018. u 10 sati.
 • Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 2. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Prvi ispitni rok za brokera održat će se 14. travnja 2018.

 • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 6. travnja 2018. u 10 sati.
 • Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 2. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Drugi ispitni rokovi za oba ispita održat će se u drugoj polovici 2018. godine (rujan i listopad) te će Hanfa tijekom godine objaviti obavijest o zaprimanju prijava za pristupanje drugim ispitnim rokovima kao i datumima održavanja ispita.

Prvi i drugi ispitni rok međusobno su neovisni te drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitu na prvom ispitnom roku.

Hanfa će nakon isteka roka za zaprimanje prijava putem svoje internetske stranice objaviti detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita.

Dokument Zahtjev za pristupanje ispitu koji se popunjen dostavlja Hanfi sa svom potrebnom dokumentacijom nalazi se pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Važne napomene

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 4. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za investicijskog savjetnika za kandidate koji su:

 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje te ishodili i obnavljali licencu na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11)
 • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11), a koji nisu ishodili ili obnavljali licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009. godine.

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 3. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za brokera za kandidate koji su:

 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
 • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14)
 • stekli uvjerenje te ishodili i obnavljali licencu na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11)
 • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju nekada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/11), a koji nisu ishodili ili obnavljali licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14).


3. Ispiti za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Ispiti za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova održat će se u svibnju i lipnju 2018. godine.

Ispiti za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva održat će se u studenom i prosincu 2018. godine.

Hanfa će tijekom godine objaviti obavijest o zaprimanju prijava za pristupanje navedenim ispitima kao i datume održavanja ispita.


Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr