Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja investicijskih društava

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća investicijskih društava koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 10. listopada do 10. studenog 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.