Obavijest o otvorenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s pravilnicima iz područja investicijskih i mirovinskih fondova

Otvorena su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika predloženih na temelju Zakona o otvorenim investicijskih fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.