Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka za investicijskog savjetnika - 27. svibnja 2017.

Prvi ispitni rok za investicijskog savjetnika održat će se u subotu 27. svibnja 2017. u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3.

Ispit će se održati u dvorani 7, s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.30 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Svim kandidatima će na samom ispitu biti podijeljene formule iz sadržaja Kvantitativne metode – Financijska matematika i Statistika (unutar 2. kolegija Financijsko-računovodstveni dio).

  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za investicijskog savjetnika, a koji polažu sve kolegije (3 kolegija)

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 3 sata.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija
  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za investicijskog savjetnika, a koji polažu 2. kolegij Financijsko-računovodstveni dio, samo sadržaj a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja i 3. kolegij Posebni dio.

Na popisu se nalaze kandidati koji polažu navedene kolegije i sadržaje u skladu s člankom 13. stavkom 4. točkom 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15).

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 1 sat i 15 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija


U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisima, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr