Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za brokera – 14. listopada 2017.

Drugi ispitni rok za brokera održat će se u subotu 14. listopada 2017. u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb.

Ispit će se održati u dvorani 7 s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 2 sata i 30 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija

U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisu, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr