Obavijest o objavi XML sheme za izradu godišnjeg izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje

Hanfa obavještava društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje o objavi nove XML sheme i pomoćne datoteke za izradu godišnjeg izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Objavljena je na internetskoj stranici Hanfe unutar izbornika reports.hanfa.hr, podizbornika XML sheme i pomoćne datoteke, naziva GIDO-RE - Godišnji izvještaj društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, a prvi put se primjenjuje na godišnji izvještaj za 2017. godinu.