ESMA objavila mišljenje o odvajanju imovine UCITS fondova i alternativnih investicijskih fondova te delegiranju poslova depozitara na središnji depozitorij

Temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 20. srpnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo mišljenje o odvajanju imovine UCITS fondova i alternativnih investicijskih fondova te delegiranju poslova depozitara na središnji depozitorij (Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs).