EIOPA poslala Europskoj komisiji nacrte izmjena Provedbenih tehničkih standarda (ITS) o izvješćivanju i javnoj objavi te objavila konačnu verziju 2.2.0 XBRL taksonomije

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) poslalo je dana 17. srpnja 2017. Europskoj komisiji nacrte izmjena Provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima (ITS o izvještavanju) i Provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju (ITS o objavljivanju).

Također, EIOPA je isti dan objavila konačnu verziju 2.2.0 Solventnost II XBRL taksonomije koju bi društva za osiguranje trebala primjenjivati kod izvještavanja od 31. prosinca 2017. godine.

Dokumenti nacrta Provedbenih tehničkih standarda koji su poslani Europskoj komisiji dostupni su ovdje.

Svi dokumenti vezani uz XBRL taksonomiju dostupni su na stranicama EIOPA-e ovdje.