EIOPA pokrenula javnu raspravu o drugom setu Savjeta za reviziju zahtjeva za potrebnim solventnim kapitalom (SCR)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 6. studenog 2017. dokument za javnu raspravu na temu drugog seta Savjeta za reviziju zahtjeva za potrebnim solventnim kapitalom (SCR) kako je predviđeno Direktivom Solventnost II i delegiranim aktima. Javna rasprava usmjerena je na preostale dijelove revizije standardne formule za izračun SCR koji nisu bili sadržani u prvom setu Savjeta Europskoj komisiji od 30. listopada 2017. godine.

Provođenjem ove javne rasprave EIOPA nastavlja važan proces revizije regulative Solventnost II s ciljevima:

  • osigurati proporcionalnost, otpornost, osjetljivost na rizik i konzistentnost nadzora sektora osiguranja
  • predložiti moguća pojednostavljenja.

EIOPA nastoji raspravljati o sveobuhvatnim aspektima standardne formule za izračun SCR-a te od svih zainteresiranih strana prikupiti povratne informacije o ključnim pod-modulima standardne formule kao što su: izračun sposobnosti odgođenih poreza da podnesu gubitke, izračun rizika preuzimanja kod životnih i ne-životnih osiguranja, izračun rizika katastrofa, obveza po zajmovima bez vanjske ocjene kreditnog rejtinga, vlasničkih vrijednosnih papira koji nisu uvršteni na uređeno tržište te o ostalim temama, na primjer trošak kapitala kod izračuna granice rizika.

Mišljenja zainteresiranih strana važna su za donošenje informiranih odluka o tehnički ispravnim savjetima i postizanje ciljeva revizije SCR-a. EIOPA je već provela brojne razgovore sa zainteresiranim stranama za vrijeme postupka pripreme dokumenta za javnu raspravu.

Završetkom javne rasprave izraditi će se konačna inačica drugog seta Savjeta koji će biti podneseni Europskoj komisiji do kraja veljače 2018. godine. Razdoblje javne rasprave završava u petak, 5. siječnja 2018. godine.

Dokument za javnu raspravu dostupan je ovdje.

Obrazac za podnošenje komentara dostupan je na stranicama EIOPA-e.