EIOPA objavila Smjernice za tzv. „execution-only“ prodaju

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje objavilo je 11.10.2017. Smjernice o investicijskim proizvodima osiguranja (eng. Insurance-based Investment Products - IBIPs) koji su strukturirani na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika.

Ove Smjernice izrađene su u skladu s člankom 30. stavcima 6. i 7. Direktive o distribuciji osiguranja, a primjenjuju se kod tzv. „execution-only“ prodaje. Takva vrsta prodaje uobičajeno uključuje investicijske proizvode osiguranja prodavane telefonskim ili elektronskim putem kod koje distributer proizvoda potrošaču ne pruža usluge prethodnog savjetovanja ni usluge procjene razine znanja potrošača o proizvodu ili uključenim rizicima.

Cilj je ovih Smjernica umanjiti rizik nastanka štetnih posljedica za potrošača koje mogu proizaći iz prodaje njima neodgovarajućih proizvoda. Istovremeno, ove Smjernice uspostavljaju odgovarajući regulatorni okvir koji dozvoljava tzv. „execution-only“ prodaju određenih proizvoda. EIOPA potiče nacionalna nadzorna tijela i distributere osiguranja na procjenu prikladnosti proizvoda osiguranja takvoj vrsti prodaje, u skladu s postavljenim regulatornim okvirom.

Sastavni dio Smjernica čine i kriteriji za identificiranje proizvodnih obilježja koja bi potrošačima mogla biti teško razumljiva, na primjer prirodu naknada koje su potrošači dužni plaćati ili mogućnost prekida proizvoda prije vremena dospijeća. Investicijske proizvode osiguranja koji sadrže takva obilježja nije moguće prodavati „execution-only“ prodajom.

Dokument Smjernica dostupan je ovdje.