EIOPA objavila novu matricu rizika za osigurateljni sektor Europske unije

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 16. svibnja 2017. novu matricu rizika temeljenu na podacima iz četvrtog kvartala 2016. godine.

Rezultati analize rizika pokazuju da je izloženost riziku na razini osigurateljnog sektora Europske unije i dalje stabilna, uz naznaku povoljnog razvoja tržišta. Pokazatelji solventnosti temeljeni na regulativi Solventnost II rasli su u odnosu na prethodni kvartal kao posljedica rasta tržišne vrijednosti imovine i korištenja više krivulje bezrizičnih kamatnih stopa za diskontiranje tehničkih pričuva. Volatilnost tržišta niža je nego u prethodnom razdoblju, a stopa inflacije polako konvergira prema ciljanim razinama.

Unatoč navedenim povoljnim kretanjima, prevladavajuće okruženje niskih kamatnih stopa te postojanje mogućnosti da osnovni pokazatelji tržišta ne prikazuju na odgovarajući način uključeni kreditni rizik ostaju važna pitanja za europsku industriju osiguranja. Isto je vidljivo u blago narušenoj percepciji tržišta, kao i u padu cijena dionica društava za osiguranje. 

Matrica rizika i dodatne informacije dostupne su ovdje.