Vijesti

10.07.2017

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu Voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž) i Specijalist za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž)

Na temelju natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu Voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž) i na radnom mjestu Specijalist za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž) u Uredu za informacijsku sigurnost i nadzor, prema Pozivu objavljenom na internetskom portalu Moj Posao 16. veljače 2017. ne zapošljava se nijedan kandidat.

Pročitaj više

07.07.2017

Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi, u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima Višeg specijalista za razvoj DWH/BI (m/ž)

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima Višeg specijalista za razvoj DWH/BI (m/ž).

Pročitaj više

07.07.2017

Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima Specijaliste za razvoj DWH/BI (m/ž)

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima Specijaliste za razvoj DWH/BI (m/ž), više izvršitelja.

Pročitaj više

07.07.2017

ESMA objavila tri dokumenta za javnu raspravu u vezi s pojedinim područjima iz nove Uredbe o prospektu

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 6. srpnja 2017. tri dokumenta za javnu raspravu koji se odnose na prijedloge tehničkih savjeta ESMA-e u pogledu oblika i sadržaja prospekta, oblika i sadržaja tzv. Prospekta EU-a za rast te o provjeri i odobrenju prospekta, a koje je Europska komisija zatražila od ESMA-e u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (nova Uredba o prospektu) koja će stupiti na snagu 20. srpnja 2017.

Pročitaj više

07.07.2017

Dopuna upozorenja za javnost na aktivnosti društva FxNet Ltd

Nastavno na upozorenje Hanfe na aktivnosti društava FxNet Ltd na području Republike Hrvatske, objavljeno dana 31. ožujka 2017. na Hanfinoj internetskoj stranici, obavještavamo javnost kako navedeno upozorenje prestaje važiti, obzirom da je društvo na temelju naknadno zaprimljene obavijesti od matičnog regulatora ovlašteno na području Republike Hrvatske neposredno pružati investicijske i pomoćne usluge.

Pročitaj više

07.07.2017

Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Cafard d.o.o.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) je temeljem svojih nadzornih aktivnosti utvrdila kako osobe zaposlene u društvu Cafard d.o.o., Zagreb, OIB: 30472195536, nude na području Republike Hrvatske usluge inozemnog investicijskog društva Coverdeal Holdings Ltd., Limassol, Cipar (ime branda: Globtrex), pri čemu se predstavljaju kao zaposlenici istog inozemnog društva.

Pročitaj više

07.07.2017

Priopćenje za javnost

U Službenom listu Europske unije objavljena je nova Uredba o prospektu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 7. srpnja 2017. daje sljedeće Priopćenje za javnost

Pročitaj više

07.07.2017

ESA objavila prvi set pitanja i odgovora (Q&A) povezanih s Dokumentom s ključnim informacijama (KID)

Europska nadzorna tijela (ESA) objavila su 4.7.2017. prvi set pitanja i odgovora o zahtjevima povezanim s Dokumentom s ključnim informacijama (KID) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP), a koji proizlaze iz odredbi Delegirane uredbe Europske komisije (EU) 2017/653. Svrha dokumenta koji sadrži pitanja i odgovore je promicanje zajedničkog pristupa nadzoru i zajedničkih praksi u implementaciji KID-a.

Pročitaj više