Vijesti

09.10.2017

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 5. listopada 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Pročitaj više

09.10.2017

ESMA ističe važnost LEI-ja za usklađenost s MiFID-om/MiFIR-om

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je Izvještaj o Identifikacijskoj oznaci pravne osobe (LEI) kao dio svojih napora za podizanje svijesti o industriji i olakšavanje usklađenosti sa zahtjevima u vezi s LEI-jem u okviru Direktive MiFID II prije početka njezine primjene 3. siječnja 2018. godine.

Pročitaj više

06.10.2017

Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Certus Regimen d.o.o.

Hanfa je na temelju svojih nadzornih aktivnosti utvrdila kako društvo Certus Regimen d.o.o., Zagreb, Bednjanska 10, OIB: 07830706974, na internet stranici http://www.certusregimen.com/ navodi kako je, između ostalog, specijalizirano za „trgovanje financijskim instrumentima“ (FX, CFD, opcije, derivativni instrumenti) iz čega proizlazi kako se potencijalnim klijentima nudi posredovanje prilikom trgovanja istih. Na internet stranici društva također se navodi kako društvo ima pristup svim burzama, tržištima valuta i derivatima i trguje istima dugi niz godina. Hanfa upozorava javnost kako društvo Certus Regimen d.o.o. nema odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga (odnosno u ovom slučaju posredovanja prilikom trgovanja financijskim instrumentima za račun klijenta), kao niti za nuđenje investicijskih usluga drugih investicijskih (brokerskih) društava na području Republike Hrvatske.

Pročitaj više