Vijesti

14.12.2017

Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018.

Hanfa obavještava kako će prijave za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018. te prijave za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i brokera početi odmah nakon stupanja na snagu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za koji se očekuje da će stupiti na snagu u siječnju 2018. godine. Ovu obavijest Hanfa objavljuje kako bi zainteresirani kandidati mogli pravovremeno prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijave za pohađanje obrazovnog programa i ispite i prije objave obavijesti o početku zaprimanja prijava.

Pročitaj više

14.12.2017

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja tržišta kapitala

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze te nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja.

Pročitaj više

14.12.2017

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja investicijskih fondova

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda i nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda.

Pročitaj više

13.12.2017

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika i uputa iz područja leasinga i faktoringa

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava te nacrtom Upute za primjenu kontnog plana za leasing društava.

Pročitaj više

12.12.2017

EIOPA objavila šesto Izvješće o potrošačkim kretanjima u osiguranju i mirovinskom osiguranju

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 8. prosinca 2017. objavilo peto po redu Izvješće o potrošačkim kretanjima u kojem se obrađuje aktualni razvoj događaja koji utječu na korisnike u sektoru osiguranja i mirovinskom sektoru na području Europe. U izvješću je poseban naglasak stavljen na progresivan rast uloge digitalnih tehnologija u svim fazama osigurateljnog lanca vrijednosti, dok su najveće promjene vidljive u kanalima distribucije.

Pročitaj više