Vijesti

18.10.2017

Obavijest o privremenim rezultatima drugog ispitnog roka za brokera održanog 14. listopada 2017.

Dana 14. listopada 2017. u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, održan je drugi ispitni rok za brokera te Hanfa objavljuje privremenu listu kandidata koji su položili ispit - Lista kandidata koji su položili drugi ispitni rok za brokera. Kandidati mogu ostvariti uvid u ispit u prostorijama Hanfe, u Miramarskoj 24b, Zagreb, u razdoblju od 19. do 27. listopada 2017. uz prethodni dogovor e-mailom putem adrese: uviduispit@hanfa.hr.

Pročitaj više

13.10.2017

Europska komisija poduzela nove mjere za sprječavanje neodgovorne prodaje proizvoda osiguranja

Europska komisija je dana 21. rujna 2017. usvojila Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima nadzora i sustava upravljanja proizvodima društava za osiguranje i distributera proizvoda osiguranja te Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o potrebnim informacija i pravilima vođenja poslovanja koji se primjenjuju kod distribucije investicijskih proizvoda osiguranja s ciljem zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda ugovorenih na području Europske unije. Nova pravila na područjima nadzora i sustava upravljanja proizvodima po prvi puta će obvezati društva za osiguranje da u procesu oblikovanja, razvoja i distribucije svih proizvoda osiguranja prvenstveno uzimaju u obzir interese potrošača.

Pročitaj više

10.10.2017

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja investicijskih društava

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća investicijskih društava koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 10. listopada do 10. studenog 2017. godine.

Pročitaj više