Vijesti

16.03.2018

Hanfin doprinos u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca

Hanfa će se četvrtu godinu zaredom uključiti u obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se održava od 12. do 18. ožujka 2018.  godine. U narednom tjednu Hanfa će provoditi razne aktivnosti koje su prvenstveno usmjerene prema financijskom opismenjavanju mladih te će sudjelovati na okruglim stolovima i panelima na temama povezanim s financijskim opismenjavanjem mladih, čime će dodatno obogatiti edukativne aktivnosti koje provodi tijekom cijele godine...

Pročitaj više

15.03.2018

Priopćenje za medije

Uzimajući u obzir interes javnosti i medija o postupcima izbora novih upravitelja Fondova za gospodarsku suradnju FGS i FGS II, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izvješćuje kako je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. ožujka 2018. donijeto rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Inspire Investments d.o.o. za preuzimanje poslova upravljanja nad Nexus FGS – otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od Splitske banke d.d. (depozitara).

Pročitaj više

12.03.2018

Obavijest o prestanku obavljanja poslova osiguranja društva za osiguranje Alpha Insurance A/S

Hanfa izvješćuje javnost kako je dansko nadležno tijelo za osiguranje Danish Financial Supervisory Authority obavijestilo Hanfu da je društvu za osiguranje Alpha Insurance A/S, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, Danska, koje je notificirano za rad u Republici Hrvatskoj na temelju slobode pružanja usluga, naloženo s danom 3. ožujkom 2018., zbog neusklađenosti s potrebnim solventnim kapitalom i minimalnim potrebnim kapitalom, prestanak obavljanja novih poslova koji uključuju i obnovu postojećih ugovora o osiguranju čime je društvo u potpunosti prestalo s radom te je slijedom navedenog, glavna skupština društva Alpha Insurance A/S donijela odluku o provođenju postupka likvidacije nad društvom.

Pročitaj više