Obavijesti

EIOPA objavila novi set pitanja i odgovora

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje objavilo je dana 19.10.2017. novi set pitanja i odgovora vezanih uz:

  • Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/2450 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća dostupnih ovdje,
  • Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) dostupnih ovdje.

13.10.2017.

Europska komisija poduzela nove mjere za sprječavanje neodgovorne prodaje proizvoda osiguranja

Europska komisija je dana 21. rujna 2017. usvojila Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima nadzora i sustava upravljanja proizvodima društava za osiguranje i distributera proizvoda osiguranja te Delegiranu uredbu Komisije (EU) od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o potrebnim informacija i pravilima vođenja poslovanja koji se primjenjuju kod distribucije investicijskih proizvoda osiguranja s ciljem zaštite potrošača osigurateljnih proizvoda ugovorenih na području Europske unije. Nova pravila na područjima nadzora i sustava upravljanja proizvodima po prvi puta će obvezati društva za osiguranje da u procesu oblikovanja, razvoja i distribucije svih proizvoda osiguranja prvenstveno uzimaju u obzir interese potrošača.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti