Obavijesti

EIOPA objavila polugodišnje Izvješće o financijskoj stabilnosti

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 20.6.2017. polugodišnje Izvješće o financijskoj stabilnosti sektora (re)osiguranja i sektora strukovnog mirovinskog osiguranja za lipanj 2017. godine. Prema Izvješću, europsko makroekonomsko okruženje i dalje je ugroženo, uz poneke naznake unaprjeđenja. Nesigurnosti koje proizlaze iz političkog okruženja, kao i rizici u nastajanju (emerging risks) predstavljaju izazov gore navedenih sektora.

Sektor osiguranja nastavlja s prilagodbama novoj regulativi Solventnost II. Slijedom priprema za primjenu nove regulative, dio europskih društava za osiguranje povećao je svoju kapitalnu poziciju. Počevši s prosincem 2016. godine, velika većina pojedinačnih društava za osiguranje u izvještajima je za podatak omjera solventnosti prikazala vrijednosti iznad 100% odnosno medijalnom vrijednosti od 210%. Navedeno potvrđuje dostatnu kapitaliziranost sektora osiguranja. Profitabilnosti sektora osiguranja i dalje karakterizira relativna stabilnost, s medijalnom vrijednosti pokazatelja povrata na kapital (ROE) od 9%. Ipak, neprestani pritisci na profitabilnost mogli bi u bliskoj budućnosti dovesti do njezinog pada. U pogledu alokacije sredstava ulagačkog portfelja nisu primijećene značajnije promjene.

Okolnosti u sektoru reosiguranja nisu se značajnije mijenjale. Premda kapaciteti ponude sektora reosiguranja nastavljaju rasti, potražnja je i dalje ograničena. Gubici uzrokovani prirodnim katastrofama u 2016. godini ponovo su na srednjim razinama, dok su alternativni izvori kapitala nastavili s rastom tijekom 2015. i 2016. godine, premda po slabijoj stopi rasta.

Europski sektor strukovnih mirovinskih fondova pokazuje porast ukupne imovine na području Eurozone. Alokacija sredstava za ulaganje nije se značajnije mijenjala, ali došlo je do porasta prosječne stope povrata. Prosječni omjer pokrića kod programa definiranih primanja pokazuje blagi porast u odnosu na 2015. godinu te i dalje ostaje važan problem za velik broj mirovinskih fondova.

Dodatno, ovo izdanje Izvješća o financijskoj stabilnosti uključuje i tematski članak o revaluaciji kapitalnih dodataka društava za osiguranje nakon nastanka velikih šokova. Tematski članak dostupan je ovdje.

Cjelokupno Izvješće o financijskoj stabilnosti za lipanj 2017. godine dostupno je ovdje.

Ostale obavijesti