Obavijesti

EIOPA objavila ažuriranu Matricu rizika za prvi kvartal 2017. godine

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 31.7.2017. ažuriranu Matricu rizika na temelju podataka iz prvog kvartala 2017. godine.

Rezultati ukazuju na stabilnu izloženost europskog sektora osiguranja riziku tijekom prvog kvartala 2017. godine, indikatori temeljeni na režimu Solventnost II ostali su snažni i stabilni na razini grupa dok je na pojedinačnoj razini, posebno kod društava za osiguranje ne-života, uočeno blago pogoršanje. Volatilnost je rasla, a globalna stopa inflacija kretala se blizu srednjoročno ciljane stope od 2%.

Unatoč pozitivnim pokazateljima, kontinuirano okruženje niskih kamatnih stopa te uočena mogućnost da osnovni tržišni pokazatelji ne odražavaju pravilno uključeni kreditni rizik i dalje predstavljaju važan problem europskog sektora osiguranja. Bez obzira na navedeno, percepcija tržišta relativno je stabilna s naznakama poboljšanja kreditne marže na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza na ugovore o razmjeni (Credit Default Swap spread). 

Matrica rizika za prvi kvartal 2017. godine dostupna je na internetskim stranicama EIOPA-e.

16.08.2017.

EIOPA izdala savjete vezane uz upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode koji sadrže okolišne ili socijalne ciljeve (EOS PRIIP)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) dostavilo je Europskoj komisiji dana 28.7.2017. dokument Tehničkih savjeta radi postavljanja minimalnih zahtjeva koje proizvođači upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda koji sadrže okolišne ili socijalne ciljeve (EOS PRIIP) moraju zadovoljiti kako bi se osiguralo da proizvodi koje pružaju zadovoljavaju potrebe malih ulagatelja.

Pročitaj više...

20.07.2017.

EIOPA poslala Europskoj komisiji nacrte izmjena Provedbenih tehničkih standarda (ITS) o izvješćivanju i javnoj objavi te objavila konačnu verziju 2.2.0 XBRL taksonomije

EIOPA je 17. srpnja 2017. poslala Europskoj komisiji nacrte izmjena Provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima (ITS o izvještavanju) i Provedbenih tehničkih standarda u vezi s postupcima, formatima i predlošcima za izvješće o solventnosti i financijskom stanju (ITS o objavljivanju) te je objavila konačnu verziju 2.2.0 Solventnost II XBRL taksonomije koju bi društva za osiguranje trebala primjenjivati kod izvještavanja od 31. prosinca 2017. godine.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti