Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru

ESMA je 5. svibnja objavila Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru. 

Obavijest o primjeni smjernica

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru                   

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove smjernice primjenjuju se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga pri bonitetnoj procjeni stjecanja ili povećanja kvalificiranih udjela u investicijskim društvima, društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje te SKDD-CCP-u kao središnjoj drugoj ugovornoj strani. 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

U cijelosti.

Datum početka primjene smjernica

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_HR.pdf

 

07.07.2017.

ESMA objavila tri dokumenta za javnu raspravu u vezi s pojedinim područjima iz nove Uredbe o prospektu

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 6. srpnja 2017. tri dokumenta za javnu raspravu koji se odnose na prijedloge tehničkih savjeta ESMA-e u pogledu oblika i sadržaja prospekta, oblika i sadržaja tzv. Prospekta EU-a za rast te o provjeri i odobrenju prospekta, a koje je Europska komisija zatražila od ESMA-e u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (nova Uredba o prospektu) koja će stupiti na snagu 20. srpnja 2017.

Pročitaj više...

07.07.2017.

Priopćenje za javnost

U Službenom listu Europske unije objavljena je nova Uredba o prospektu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 7. srpnja 2017. daje sljedeće Priopćenje za javnost

Pročitaj više...

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

17.03.2017.

Priopćenje za javnost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 17. ožujka 2017. daje sljedeće Priopćenje za javnost

Pročitaj više...

Ostale obavijesti