91. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 29. prosinca 2017. održana je 91. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se društvu HPB Invest d.o.o. za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 77486858909, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom „HPB Bond Plus fond“ i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda „HPB Bond Plus fond“ u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD
  2. Rješenje kojim se Ivanu Šuprahi iz Mandra, Velebitska 26, OIB 229698008729, suvlasniku obrta AGENT SPLIT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Ivan Šupraha i Ivan Šupraha, Ulica slobode 1, Split, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.
  3. Rješenje kojim se Danijelu Antolkoviću iz Zaboka, Radničko naselje 19, OIB 03824669305, osnivaču obrta APRIORI ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, DANIJEL ANTOLKOVIĆ, ZABOK, KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG 4, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim je društvu CARGO MODUS d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Sortina ulica 1 b, OIB 71856078913, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 15. srpnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/94, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  5. Rješenje kojim je Neli Ranković iz Zagreba, A.B. Jurišića 55, OIB 44801312685, vlasniku obrta, AZ RANKOVIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. NELA RANKOVIĆ, I. POLJANICE 9, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 4. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/15-01/120, URBROJ: 326-01-660-663-15-2