89. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. prosinca 2017. održana je 89. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Vedranu Brkiću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Ivani Rak izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Branki Ivanković izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Ani Ročić Babić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Aljoši Selovinu izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
 7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva
 8. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
 9. Rješenje kojim se društvu OTP Leasing d.d., Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb, OIB: 23780250353, izdaje prethodna suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SB Leasing d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 08745792574, u visini od 100% udjela u kapitalu
 10. Rješenje kojim se Kreši Brkiću, osnivaču obrta ALL RISKS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, KREŠO BRKIĆ, FRANKA LISICE 85, ZADAR, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se Ivančici Horvatić, osnivaču obrta Gama, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivančica Horvatić, Zaprešić, Josipa Malekovića 68, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim je Vedranu Budimčiću, vlasniku obrta, obrt EUROZASTUPANJE, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Vedran Budimčić, Osijek, I. Gundulića 5, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/15-01/157, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 13. Rješenje kojim je Davoru Gašparu, vlasniku obrta, PROSA obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Davor Gašpar, Tenja, A.G. Matoša 7, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 3. ožujka 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/17-01/31, URBROJ: 326-01-660-663-17-4
 14. Rješenje kojim je Tomislavu Prpiću, vlasniku obrta, PATRIDO, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. TOMISLAV PRPIĆ, ZAGREB, BOŽIDARA MAGOVCA 155, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 20. svibnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/64, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 15. Rješenje kojim je Draganu Dobriću, vlasniku obrta, Obrt za zastupanje u osiguranju D.D., vl. Dragan Dobrić, Split, Velebitska 69, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 12. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 453-06/06-03/180, URBROJ: 326-112-06-2
 16. Rješenje kojim se Mladenu Gavrančiću, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave u društvu OTP Osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 98164456048, za mandat koji počinje dana 14. siječnja 2018. i traje do dana 14. siječnja 2021. godine, uključujući 14. siječnja 2021. godine
 17. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB:84368186611, odobravaju se izmjene i dopune Cjenika burzovnih usluga, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, donijela dana 12. prosinca 2017. godine.