83. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 8. prosinca 2017. održana je 83. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Katini Ostojić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Snježani Jurić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Lidiji Juzbašić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Petru Kalebu izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Mireli Kaniški izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Mireli Petrić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Vanji Mesarić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Marini Stanić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Patriciji Pavlišić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Marku Vuksanoviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Ivani Ivanković Lijanović izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Tihani Hudi izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Dinu Bartuloviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se Andreju Čulini izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 15. Rješenje kojim se Ivani Dubravec izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 16. Rješenje kojim se Dorotei Gavranović izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 17. Rješenje kojim se Barbari Morina izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 18. Rješenje kojim se Tatjani Naglić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 19. Rješenje kojim se Ines Tota izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 20. Rješenje kojim se Sanji Savić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 21. Rješenje kojim se Hrvoju Oreškoviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 22. Rješenje kojim se Višnji Mesarić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 23. Rješenje kojim se Ani Boban Perković izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 24. Rješenje kojim se Jasminki Banić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 25. Rješenje kojim se Anamariji Rumenović izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 26. Rješenje kojim se Katarini Bjažić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 27. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom InterCapital Cash otvorenom investicijskom podfondu s javnom ponudom InterCapital Money
 28. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje na bitne promjene prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
 29. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje suglasnost na promjene pravila ICAM – krovnog otvorenog alternativnog investicijskog fonda
 30. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Petera Žilineka, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana izbora
 31. Rješenje kojim se Emiji Smolić, osnivaču obrta L & R, obrt za zastupanje u osiguranju, vlasnik Emilija Smolić, Podstrana, Domovinskog rata 29 c, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 32. Rješenje kojim se Gabrijeli Radonić, osnivaču obrta FENIKS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, GABRIJELA RADONIĆ, FRANKA LISICE 85, ZADAR, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 33. Rješenje kojim se Damiru Liberu, osnivaču obrta MONETA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, DAMIR LIBER, ZAGREB, LJUTIĆKA 7, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 34. Rješenje kojim se preddruštvu Yacht Insurance d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Poreč, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 35. Rješenje kojim se preddruštvu Agent-osig Jadranka Ivanda d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Horvaćanska cesta 75 A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 36. Rješenje kojim je Magdaleni Maloča, vlasniku obrta AZ MALOČA obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Magdalena Maloča, Maćuhica 50, Sesvete, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 2. lipnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-974-03/17-01/78, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
 37. Rješenje kojim se Stjepku Čičku, daje suglasnost za imenovanje članom uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, za novo mandatno razdoblje od pet (5) godina, koje počinje teći od prvog dana koji slijedi nakon dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 38. Rješenje kojim se Dori Matošić, daje suglasnost za imenovanje članicom uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, za mandatno razdoblje od pet (5) godina, koje počinje teći od prvog dana koji slijedi nakon dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga