8. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 19. siječnja 2018. održana je 8. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Željki Vujčić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Ivani Ivanac izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Zdravka Pavlinić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Ivani Šimundža izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Aniti Gašparović Vukadinović izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Danijeli Justinić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Mariji Lovrić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Elizabeti Pavlov izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Aleksandri Mladenović izdaje odobrenje za rad brokera, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Jasminu Hadžić, za obavljanje funkcije člana uprave društva Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana donošenja ovoga rješenja
 11. Rješenje kojim se društvu Real Capital Asset Management d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u osnivanju, izdaje odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
 12. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Ivana Ivina, za obavljanje funkcije člana uprave društva Real Capital Asset Management d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovoga rješenja
 13. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Mihovila Prpića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Real Capital Asset Management d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u osnivanju, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovoga rješenja
 14. Rješenje kojim se društvu ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, OIB: 23889363045, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje ZB COUL 2024 UCITS fondom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila ZB COUL 2024 UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara Zagrebačka Banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb za ZB COUL 2024 UCITS fond; i odobrenje za ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
 15. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu
 16. Rješenje kojim društvu Auto 2015 Beteiligungs GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Str. 1, HRB 163967, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, u visini od 10,50% udjela u glasačkim pravima
 17. Rješenje kojim društvu Auto 2015 Beteiligungs GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Str. 1, HRB 163967, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o. iz Lučkog, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, u visini od 10,50% udjela u glasačkim pravima
 18. Rješenje kojim je Milivoju Žakuli, vlasniku obrta, AZ ŽAKULA, obrt za zastupanje u osiguranju vl. Milivoj Žakula, Nova Gradiška, Relkovićeva 10, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/15-01/159, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 19. Rješenje kojim se Mariju Radeniću, osnivaču obrta Radenić, obrt za zastupanje u osiguranju, Mario Radenić, Zagreb, Kustošijanska 253, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 20. Rješenje kojim je Bojani Vidaković, vlasniku obrta S.I.C. ECHO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Bojana Vidaković, Osijek, Krstova 11, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 19. veljače 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/16, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
 21. Rješenje kojim je Zaviši Radovanoviću, vlasniku obrta AZ PETROS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zaviša Radovanović, Sesvete, Ulica Ivice Perića 1, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. listopada 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/125, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 22. Rješenje kojim se Svjetlani Čuljak, osnivaču obrta SB AGENCIJA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, SVJETLANA ČULJAK, SLAVONSKI BROD, JURJA DOBRILE 25 A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 23. Rješenje kojim se Mateu Rajčiću, osnivaču obrta RAJČIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Mateo Rajčić, Radošić, Lećevica, Ante Kužića 24, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 24. Rješenje kojim se Branku Balašku, osnivaču obrta BALEOSIG, obrt za zastupanje u osiguranju, Branko Balaško, Sveti Križ Začretje, M.J. Zagorke 46, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 25. Rješenje kojim se Aldu Klibi, osnivaču obrta ALDO, obrt za zastupanje u osiguranju, Aldo Kliba, Marčana, Filipana 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 26. Rješenje kojim se društvu Kermas energija d.o.o., Zagreb, Šeferova 6, OIB:90910161636, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji (Općina Seget), Hrvatskih žrtava 187, OIB 46742627095