78. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. studenog 2017. održana je 78. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, MBS: 040001037, OIB: 23057039320, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja na uređeno tržište obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 EUR, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata, te dospijećem od 5 godina.

  1. Rješenje kojim se društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, MBS: 040001037, OIB: 23057039320, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja na uređeno tržište obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 EUR, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata, te dospijećem od 5 godina