73. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 3. studenog 2017. održana je 73. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se odbija zahtjev društva Oceangate d.o.o, Zagreb, Capraška 6, OIB: 82463768915 za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika iz članka 93. stavka 1. točke 1. - 3. Zakona o tržištu kapitala
  2. Rješenje kojim se Mihovilu Božiću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Scania Credit Hrvatska d.o.o., Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina.
  3. Rješenje kojim se Mati Markoviću, osnivaču obrta AZ Marković, obrt za zastupanje u osiguranju, Mate Marković, Sinj, Put Petrovca 21, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim je Ljiljani Lež, vlasniku obrta A-Z L. LEŽ obrt za zastupanje u osiguranju, Ljiljana Lež, Zabok, K.Š. Đalskog 13 a, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 24. lipnja 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/86, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  5. Rješenje kojim je Maji Kercel, vlasniku obrta KERCEL, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Maja Kercel, Osijek, Ivana Gundulića 28, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 24. prosinca 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-02/14-37/67, URBROJ: 326-01-660-663-14-3
  6. Rješenje kojim se društvu ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1, MBS: 050002378, OIB: 58828286397, odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 2.556.546 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 51.130.920,00 kuna, na uređeno tržište