71. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 27. listopada 2017. održana je 71. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Mići Jurjeviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se Suzani Lončar daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave investicijskog društva CREDOS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nemčićeva 7, OIB: 21667415955, za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine, koji počinje teći od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se društvu PBZ Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 5, OIB: 73073960573 odobrava osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ International Multi Asset fond, odobrava Prospekt Fonda, daje suglasnost na Fonda; i daje suglasnost na izbor Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB:02535697732, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  4. Rješenje kojim se društvu InterCapital Asset Management d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za uključivanje postojećih otvorenih investicijskih podfondova s javnom ponudom Addiko Cash, Addiko Conservative, Addiko Balanced i Addiko Growth u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  5. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Bojana Vukovića, za obavljanje funkcije člana uprave Raiffeisen Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, na mandat u trajanju od četiri (4) godine počevši od 17. prosinca 2017. godine
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Renati Kašnjar-Putar, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, za razdoblje od 1 (jedne) godine, počevši od 1. siječnja 2018. godine
  7. Rješenje kojim se društvu IMPULS-LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 65918029671 daje suglasnost za pripajanje društva IMPULS-DELTA d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 24/1, OIB: 28730544826