57. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 25. kolovoza 2017. održana je 57. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je donesena Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknada.

  1. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela naknada