56. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 18. kolovoza 2017. održana je 56. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Luki Pavloviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se Igoru Gvozdanoviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  3. Rješenje kojim se Nevenu Vidakoviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  4. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Gordanu Šumanoviću, za obavljanje funkcije člana uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, za razdoblje od 4 (četiri) godine, od dana donošenja ovog rješenja
  5. Rješenje kojim se društvu HMP Vermögensverwaltung GmbH, München, Savezna Republika Njemačka, Arnulfstraße 27, HRB 164240, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Lučko, Karlovačka cesta 96, OIB: 47520271895, u visini od 15,36% udjela u glasačkim pravima; društvu Dr. Hans Michel Piech GmbH, Beč, Republika Austrija, Spiegelgasse 2/24, broj: 202780g, izdaje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., u visini od 15,36% udjela u glasačkim pravima; društvu Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, broj: 172274, izdaje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., u visini od 30,78% udjela u glasačkim pravima; društvu Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, HRB: 226427, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., u visini od 10,50% udjela u glasačkim pravima; društvu Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, broj: 172478, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., OIB: 47520271895, u visini od 30,78% udjela u glasačkim pravima; i društvu Ferdinand Porsche Familien-Privatstitftung, Salzburg, Republika Austrija, Giselakai 37, broj: 419823m, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o., Lučko, u visini od 20,46% udjela u glasačkim pravima
  6. Rješenje kojim se društvu HMP Vermögensverwaltung GmbH, München, Savezna Republika Njemačka, Arnulfstraße 27, HRB 164240, izdaje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, u visini od 15,36% udjela u glasačkim pravima; društvu Dr. Hans Michel Piech GmbH, Beč, Republika Austrija, Spiegelgasse 2/24, broj: 202780g, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., u visini od 15,36% udjela u glasačkim pravima; društvu Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, broj: 172274, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., u visini od 30,78% udjela u glasačkim pravima; društvu Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, HRB: 226427, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., u visini od 10,50% udjela u glasačkim pravima; društvu Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald, Savezna Republika Njemačka, Tölzer Straße 1, broj: 172478, izdaje suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., u visini od 30,78% udjela u glasačkim pravima; i društvu Ferdinand Porsche Familien-Privatstitftung, Salzburg, Republika Austrija, Giselakai 37, broj: 419823m, izdaje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 90275854576, u visini od 20,46% udjela u glasačkim pravima
  7. Rješenje kojim je društvu VALIDUS ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Odra Sisačka, II desni odvojak 1 A, OIB 76380351182, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 2. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/133, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  8. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d. Zagreb, I. Lučića 2a/22, odobravaju izmjene i dopune Pravila Zagrebačke burze