55. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. kolovoza 2017. održana je 55. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Kreši Miloševiću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen Invest d.o.o., Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za pripajanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Raiffeisen zaštićena glavnica i Raiffeisen Bonds otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Raiffeisen Classic
  3. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za osnivanje i rad InterCapital Dollar Bond otvorenog investicijskog podfonda s javnom ponudom, te za uključivanje navedenog podfonda u InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom; te se odobrava ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Podfonda, u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske
  4. Rješenje kojim se Branimiru Gaiću, osnivaču obrta Mains, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Branimir Gaić, Borovo, Nikole Kovačevića 11, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim je Josipu Zjačiću, vlasniku obrta, Obrt za zastupanje u osiguranju FIDELIS, vl. Josip Zjačić, Split, Sukoišanska 43, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-06/06-03/54, URBROJ: 326-112-06-2
  6. Rješenje kojim je Igoru Zriniću, vlasniku obrta IPLAN, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IGOR ZRINIĆ, ZAGREB, JOSIPA SLAVENSKOG 1, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 9. siječnja 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-02/14-37/74, URBROJ: 326-01-660-663-15-3