4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. siječnja 2018. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno:

  1. Rješenje kojim se društvu NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Nova Ves 11, OIB: 89465817492, oduzima odobrenje za rad odnosno upravljanje: otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS koje je izdano točkom 1. a) izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 13. ožujka 2015. godine, KLASA: UP/I-451-04/14-06/31, URBROJ: 326-01-440-443-15-4, i otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II koje je izdano točkom 1. a) izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27. ožujka 2015. godine, KLASA: UP/I-451-04/14-06/37, URBROJ: 326-01-440-443-15-7; utvrđuje da danom dostave ovog rješenja društvu iz točke 1. izreke nastupaju uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, te da je Splitska banka d.d., kao depozitar navedenog fonda, u skladu s člankom 82. točkom 1. i člancima 83. i 84. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, dužna: od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, obavljati poslove ostvarivanja prava iz poslovnih udjela u trgovačkim društvima xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxx, koja prava je do donošenja ovog rješenja ostvarivalo društvo iz točke 1. izreke ovog rješenja za račun otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, kao i obavljati druge poslove upravljanja navedenim fondom koje nije moguće odgađati, i u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje navedenim investicijskim fondom i zainteresirana su preuzeti upravljanje navedenim fondom te izbora novog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima; te se utvrđuje da danom dostave ovog rješenja društvu iz točke 1. izreke nastupaju uvjeti za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, te da je Privredna banka Zagreb d.d., kao depozitar navedenog fonda, u skladu s člankom 82. točkom 1. i člancima 83. i 84. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, dužna: od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II do nastupanja pravnih posljedica prijenosa poslova upravljanja na drugo društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, obavljati poslove ostvarivanja prava iz poslovnih udjela u trgovačkim društvima xxxxxxxx i xxxxxxxx, koja prava je do donošenja ovog rješenja ostvarivalo društvo iz točke 1. izreke ovog rješenja za račun otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, kao i obavljati druge poslove upravljanja navedenim fondom koje nije moguće odgađati, u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS II, provede odgovarajući postupak prikupljanja ponuda od društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, koji ispunjavaju uvjete za upravljanje navedenim investicijskim fondom i zainteresirani su preuzeti upravljanje istim te izbora novog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima; a kao posebna nadzorna mjera, oduzima se suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o., izdana za: Marka Lesića, Krešimira Ružđaka i Marka Makeka, rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 27. lipnja 2014. godine