38. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 2. lipnja 2017. održana je 38. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Ivani Kunstek iz Zagreba, Bobovačka 1, OIB: 07967800261, izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Danijelu Miletiću iz Zagreba, Vrbje 11, OIB: 44182753183, izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se društvu Rast d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 61/IV, OIB:58125491400, ukida odobrenje za rad, izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-04/09-02/52, URBROJ: 326-111/10-7, od 19. veljače 2010. godine
 4. Rješenje kojim se društvu Rast d.o.o., Varaždin, Zagrebačka 61/IV, OIB: 58125491400 izdaje se odobrenje za obavljanje poslova vezanog zastupnika iz članka 93. stavka 1. točaka 1. - 5. Zakona o tržištu kapitala i to za: promotivne aktivnosti vezane za usluge investicijskog društva, ponudu usluga investicijskog društva, primanje i prijenos naloga od klijenata i potencijalnih klijenata, plasman financijskih instrumenata, i savjetovanje u svezi financijskih instrumenta i usluga koje investicijsko društvo nudi
 5. Rješenje kojim se društvu KD Locusta fondovi d.o.o., za upravljanje investicijskim fondovima, Savska cesta 106, Zagreb, OIB: 61865183767, izdaje suglasnost za promjenu depozitara za otvoreni alternativni investicijski fond sa privatnom ponudom Primus, na način da poslove depozitara počevši od 6. lipnja 2017. godine obavlja Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217
 6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Saši Novoselu iz Oroslavja, Krušljevo Selo 141, OIB: 66185114036, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 96270502244, na razdoblje od 2 (dvije) godine, počevši od dana 18. lipnja 2017. godine
 7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Slavenu Bošnjaku iz Zagreba, Radmanovačka 18, OIB: 94822483510, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 96270502244, na razdoblje od 2 (dvije) godine, počevši od dana 18. lipnja 2017. godine
 8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marka Markića, Rosenberggürtel 29, Graz, Republika Austrija, OIB: 54333494361, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Christopha Wolfa, Nerostraße 41, 65183 Wiesbaden, Njemačka, OIB: 99539956156, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva ERSTE d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650
 10. Rješenje kojim se Darinku Ivkoviću, Zagreb, Lička 35, OIB 78535914068, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB 22694857747, za mandat u trajanju od 4 godine od dana imenovanja
 11. Rješenje kojim se Tei Čuljak iz Zagreba, Gornji Bukovac 10 C, OIB 81268644555, osnivaču obrta AD ASTRA, obrt za zastupanje u osiguranju, Tea Čuljak, Zagreb, Gornji Bukovac 10 C, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 12. Rješenje kojim je Josipu Kompanoviću iz Belog Manastira, Bana Jelačića 36, OIB 81210834023, vlasniku obrta LOTUS - obrt za zastupanje u osiguranju, vlasnik Josip Kompanović, Beli Manastir, Bana Jelačića 36, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 21. kolovoza 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/15-01/44, URBROJ: 326-01-660-663-15-4
 13. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 13. svibnja 2010. KLASA: UP/I-453-02/10-37/22, URBROJ: 326-112-10-2, kojim je Mladen Vojković iz Benkovca, Smilčić, Smilčić 128, OIB 53731029638, vlasnik obrta "DALMARK" OBRT ZA DJELATNOSTI OSIGURANJA, dobio dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se Magdaleni Maloča iz Zagreba, Sesvete, Maćuhica 50, OIB 65967801300, osnivaču obrta AZ MALOČA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Magdalena Maloča, Maćuhica 50, Sesvete, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju