36. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 26. svibnja 2017. održana je 36. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 15. rujna 2011. UP/I-453-02/10-37/65, URBROJ: 326-112-11-2, kojim je obrt KALIMERO - OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, vl. Tomislav Žagar, Sv. Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Zelingradska 23, OIB 95267134432, dobio dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  2. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 14. veljače 2013. KLASA: UP/I-453-02/13-37/10, URBROJ: 326-663-13-2, kojim je obrt SIGURA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VL. MARIJAN SRŠIĆ, ZAGREB, FANCEVLJEV PRILAZ 9, OIB 56958020385, dobio dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim je Petri Večković Ivanjek 9, vlasniku obrta V BONUS- obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petra Večković Ivanjek, Krapina, ul. dr. F. Tuđmana 4, OIB 67854834718, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 17. siječnja 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/13-37/60, URBROJ: 326-663-14-4
  4. Rješenje kojim je Juri Zoričiću, osnivaču obrta LIDER, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. JURE ZORIČIĆ, PAŠKA ZJAČIĆA 78, ŠIBENIK, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 2. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/147, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
  5. Rješenje kojim se Nataši Vnučec, osnivaču obrta Vita, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nataša Vnučec, Varaždin, Đ. Sudete 19, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju