29. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 28. travnja 2017. održana je 29. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Goranu Kajfešu, osnivaču obrta K-PLAN, obrt za zastupanje u osiguranju, Goran Kajfeš, Zagreb, Mihanovićeva 34, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  2. Rješenje kojim se Miroslavu Puljaru, osnivaču obrta „MP“, obrt za zastupanje u osiguranju, Miroslav Puljar, Karlovac, Žumberačka 82, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim se Zoranu Baliji, osnivaču obrta Ingenium zastupanje, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Zoran Balija, Zagreb, Kraljevčanska 1, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se Dubravki Brodar, osnivaču obrta AZ-DUDA – obrt za zastupanje u osiguranju, Dubravka Brodar, Radnička 58 Majerje, Petrijanec, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim se društvu ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenja na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glavne skupštine društva održane 22. ožujka 2017. te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora društva od 23. prosinca 2016. godine