2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 5. siječnja 2018. održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Renati Čempuh izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
  3. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom Raiffeisen Global Equities, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Raiffeisen Global Equities, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, kao i odobrenje na izbor depozitara Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, za Raiffeisen Global Equities, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  4. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje napajajućim UCITS fondom Raiffeisen Fund Conservative, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Raiffeisen Fund Conservative, napajajućeg otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, kao i odobrenje na izbor depozitara Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, za Raiffeisen Fund Conservative, napajajući otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
  5. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društva
  6. Uputa za primjenu kontnog plana za leasing društva
  7. Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
  8. Rješenje kojim se Antoniju Perušku, osnivaču obrta P & P, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ANTONIO PERUŠKO, ZAGREB, ČRNOMEREČKI POTOK 14, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se društvu JADRAN d.d., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963, odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 49.131.669 redovnih dionica na ime, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 491.316.690,00 kuna, na uređeno tržište