12. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 15. veljače 2018. održana je 12. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Ivanu Tadinu daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Kumičićeva 10, OIB: 32998446701, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje teći od dana imenovanja
  2. Rješenje kojim se Denisu Cvitanoviću iz daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Kumičićeva 10, OIB: 32998446701, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje teći od dana imenovanja
  3. Rješenje kojim se kreditnoj instituciji OTP Banka d.d., Zadar, Domovinskog rata 3, OIB: 52508873833 na neodređeno vrijeme izdaje prethodna suglasnost o udovoljavanju uvjetima za pružanje investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točke 1. ZTK – zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
  4. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste Euro-money; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Erste Euro-money u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora
  5. Rješenje kojim se društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, izdaje prethodna suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 52111910209, u visini od 100% udjela
  6. Rješenje kojim se društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, daje suglasnost za pripajanje društva ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAVI d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 6, OIB: 52111910209
  7. Rješenje kojim se Nataši Šimić, osnivaču obrta ATOS, obrt za zastupanje u osiguranju, Nataša Šimić, Kutina, Kolodvorska ulica 70, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se Filipu Peši, osnivaču obrta AGNUS ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. FILIP PEŠA, D.T. GAVRANA 9, ZAGREB, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju