Upravljanje i rukovođenje

Hanfom upravlja Upravno vijeće, koje se sastoji od pet članova, od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Hanfe imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Hanfu zastupa glavni tajnik, koji organizira te vodi rad i poslovanje Hanfe.

Sve odluke iz djelokruga i nadležnosti Hanfe Upravno vijeće donosi na sjednicama, koje se u pravilu održavaju jednom tjedno, većinom od najmanje tri glasa s tim da predsjednik ili član Upravnog vijeća ne mogu biti suzdržani od glasovanja.

Članovi Upravnog vijeća su Petar-Pierre Matek (predsjednik), Branka Bjedov Kostelac, Silvana Božić, Gordana Letica i Mario Radaković. Glavni tajnik Hanfe je Jadranka Grubešić.

O članovima Upravnog vijeća:

Petar-Pierre Matek nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i poslijediplomskog studija na temu međunarodnih financija i financijskih tržišta na sveučilištu Louis Pasteur u Strasbourgu karijeru 1998. započinje u Hrvatskoj narodnoj banci. Godine 2000. postaje voditelj Odjela za upravljanje imovinom u Zagrebačkoj banci. Od 2002. do 2005. vrši dužnost člana, a od 2005. do kraja 2011. predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Početkom 2012. stupa na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Branka Bjedov Kostelac nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu karijeru 1984. započinje u Poreznoj upravi kao referentica za razrez poreza, gdje od 1995. godine radi na mjestu inspektorice. Godine 2001. zapošljava se u Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, gdje obavlja poslove pomoćnice direktora u Direkciji za nadzor financijskog i investicijskog poslovanja, a od 2006. godine u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga obavlja poslove glavne savjetnice u Odjelu za leasing i factoring. Na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga stupa početkom 2012. godine.

 

Silvana Božić nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu karijeru 1994. započinje u Metroholdingu d.d., društvu za financijsko savjetovanje i brokerske usluge, u kojem u prosincu 1995. postaje voditeljicom Odjela trgovanja vrijednosnim papirima. Godine 1997. priključuje se timu novoosnovanog društva CAIB Zagreb, investicijskoj banci Bank Austria Creditanstalt Grupe gdje radi na osnivanju odjela za trgovanje i namiru vrijednosnim papirima, uvođenju i razvoju usluga upravljanja portfeljima te kupoprodaji vrijednosnih papira za inozemne institucionalne klijente. Tijekom 2000. godine započinje s osnivanjem CAIB Invest-a, društva za upravljanje investicijskim fondovima u kojem početkom 2001. postaje članicom, a 2004. godine predsjednicom Uprave. CAIB Invest 2006. godine postaje tvrtka kćer globalne asset management kompanije Pioneer Investments u vlasništvu Unicredit Grupe, a gđa Božić ostaje na poziciji predsjednice uprave do 2010. godine. Osim u razvoju financijskih proizvoda unutar društva, profesionalno se angažira i aktivno sudjeluje u razvoju tržišta kapitala, između ostalog i kao članica radnih skupina za pripremu i implementaciju zakona o tržištu kapitala te zakona o investicijskim fondovima, sudjelovanjem u radnoj skupini za pregovore o pristupu Europskoj uniji u dijelu poglavlja 9. Financijske usluge, a u periodu od 2004. do 2008. je obnašala poziciju potpredsjednice Udruženja investicijskih fondova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Početkom 2012. stupa na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

Gordana Letica nakon završenog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu karijeru započinje kao profesorica matematike. Godine 1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, u Bratislavi i Zagrebu. Do 2010. radi za više društava za osiguranje na aktuarskim poslovima i reosiguranju, a od 2011. i na upravljanju rizicima kao izvršna direktorica u društvu Sunce osiguranje d.d. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do siječnja 2012. godine. Na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga stupa početkom 2012. godine.

 

Mario Radaković nakon završenog studija na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer matematička statistika i računarstvo, karijeru 2000. započinje u tvrtki Accenture u Saveznoj Republici Njemačkoj kao analitičar u poslovnom segmentu financije. Od 2002. radi u društvu PBZ Croatia Osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom kao analitičar, a od 2004. kao upravitelj fondova, da bi 2007. godine bio imenovan članom Uprave. Početkom 2012. stupa na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 

O glavnom tajniku:

Jadranka Grubešić nakon završenog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1984. karijeru započinje u Općini Vukovar na mjestu tržišne inspektorice. Godine 1992. počinje raditi u Ministarstvu pravosuđa kao viša savjetnica, a karijeru nastavlja u Ministarstvu razvitka i obnove, gdje od 1994. do 2001. radi na mjestu načelnice odjela. Od 2001. do 2004. obavlja poslove pomoćnice ministra Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. Godine 2005. počinje raditi u Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na mjestu voditelja financija i računovodstva, a zatim i kao glavna savjetnica u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Krajem 2012. imenovana je glavnim tajnikom Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.