Postupci javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), sve objave javne nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sve objave javne nabave Hanfe možete pogledati na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

U naslovu "Objave JN" kliknite na ''Jednostavna tražilica" i u rubrici "Naručitelj" upišite Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kako biste dobili popis objavljenih postupaka.

U postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, a sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi Hanfa objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda na svojim internetskim stranicama.

Pregled aktualnih zahtjeva

Povratak na vrh

Pregled završenih zahtjeva

Povratak na vrh