Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava i nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
  • Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava.

Savjetovanja su trajala u razdoblju od 13. do 20. prosinca 2017. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

08.01.2018.

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrta Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrtom Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Pročitaj više...

22.12.2017.

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga i faktoringa

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava te nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava.

Pročitaj više...

13.12.2017.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika i uputa iz područja leasinga i faktoringa

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava te nacrtom Upute za primjenu kontnog plana za leasing društava.

Pročitaj više...

20.11.2017.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2018. godinu i nacrta Pravilnika o vrsti i visini naknada Hanfe

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrtom Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 17. studenog do 13. prosinca 2017. godine.

Pročitaj više...

05.07.2017.

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi, nacrtom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i nacrtom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti