Obavijesti

Obavijest o stupanju na snagu pravilnika i uputa iz područja financijskih i dodatnih izvještaja te kontnog plana za leasing društva i faktoring društva

Dana 29. prosinca 2017. stupili su na snagu slijedeći pravilnici iz područja leasinga:

te iz područja faktoringa, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17).

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN, br. 132/17) prvi se puta primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., za godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. dok se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva (NN, br. 132/17) prvi puta primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17) prvi se puta primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., a za godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. odnosno od 1. siječnja 2018. u dijelu kontnog plana.

Dana 5. siječnja 2018., na sjednici Upravnog Vijeća donesene su nove upute za primjenu navedenih pravilnika:

01.09.2017.

Obavijest o objavi Kalendara predaje izvještaja za subjekte nadzora na internetskoj stranici reports.hanfa.hr

Hanfa je na internetskoj stranici reports.hanfa.hr objavila Kalendar predaje izvještaja za subjekte nadzora iz kojeg je za svaki pojedini izvještaj vidljiv period i rok predaje izvještaja. Radi lakšeg snalaženja omogućen je poseban pogled predaje izvještaja zasebno za investicijske usluge, investicijske i mirovinske fondove te društva za upravljanje, tržište kapitala, tržište osiguranja te leasing i faktoring. Kalendar je dostupan ovdje.

Pročitaj više...

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti