Obavijesti

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u rujnu 2017.

Četvrti (IV.) ispitni rok u 2017. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 25. i 26. rujna 2017. u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi zaključno s danom 5. rujna 2017. godine.

Hanfa će pet dana prije dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom da pristupe ispitu objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Obrazac za prijavu ispita te informacije o naknadama i administrativnim pristojbama koje se plaćaju za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Ispiti u organizaciji Hanfe, Zastupnici u osiguranju i posrednici osiguranju i reosiguranju.

12.04.2017.

Obavijest o mogućnosti preuzimanja izvatka iz registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju

Hanfa vodi registre zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju u koje upisuje osobe koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i osobe koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Svaki zastupnik u osiguranju, odnosno posrednik u osiguranju i reosiguranju koji je upisan u navedeni registar ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja te vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti