Obavijesti

Obavijest o održavanju ispita u ožujku 2018. za zastupnike u osiguranju odnosno posrednike u osiguranju i reosiguranju

Drugi (II.) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 26. ožujka 2018. u Hotelu International, Zagreb, Miramarska 24.

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati i to u terminima kako slijedi:

Napomena: U skladu s člankom 3. stavkom 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije  za  nadzor  financijskih  usluga  (Narodne  novine,  br.  128/17),  u slučaju  da kandidat  nije  u  mogućnosti  pristupiti  provjeri  stručnih  znanja  za  dobivanje  ovlaštenja  za obavljanje  poslova  zastupanja  u  osiguranju  odnosno  posredovanja  u  osiguranju  i reosiguranju, potrebno je da o tome  pisano obavijesti HANFU (na adresu Miramarska 24 B, Zagreb) najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom  o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.

16.02.2018.

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u ožujku 2018.

Drugi (II) ispitni rok u 2018. za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 26. i 29. ožujka 2018. u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24. U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi zaključno s danom 6. ožujka 2018. godine.

Pročitaj više...

29.12.2017.

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u veljači 2018.

Prvi (I.) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 5. i 6. veljače 2018. u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti