Najčešća pitanja i odgovori

1. Kako mogu prijaviti za ispit?

Ispit prijavljujete osobnom dostavom Prijave s propisanom dokumentacijom, u Pisarnicu Hanfe ili slanjem putem pošte na adresu Miramarska 24b, Zagreb, najkasnije 20 dana prije održavanje ispita, odnosno do roka za dostavu dokumentacije navedenom u Obavijesti o održavanju ispita.

Sve informacije vezane uz održavanje ispita za zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju, kao što su rokovi, obrazac te uputa za plaćanje naknade možete naći na službenoj stranici Hanfe www.hanfa.hr pod rubrikom Ispiti u organizaciji Hanfe/Zastupnici u osiguranju i posrednici u osiguranju i reosiguranju.

2. Mogu li dokumentaciju donijeti na ispit?

Ne. Dokumentacija mora biti kompletna u trenutku prijave ili do roka, određenog od strane službene osobe Hanfe, za dostavu dopune dokumentacije.

3. Prijavio/la sam ispit za zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju. Da li ćete me obavijestiti o terminu kada trebam doći na ispit?

Hanfa ne obavještava pojedinačno kandidate, koji su stekli uvjete za pristupanje ispitu za zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju, o terminu održavanja ispita.

Na svojoj internetskoj stranici Hanfa će najkasnije 5 dana prije održavanja ispita pozvati kandidate, koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom, da pristupe ispitu objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

4. Mogu li dobiti račun za iznos plaćene naknade?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga neprofitna organizacija i predmetne naknade naplaćuje temeljem zakonskih i podzakonskih propisa te ne izdaje račune. Trošak naknade temelji se na odredbi podzakonskog propisa, odnosno Pravilnika o vrsti i visini naknada  Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17).

5. Ispitu pristupam drugi put. Da li ponovno moram dostaviti svu dokumentaciju?

Kod ponovnog izlaska na ispitni rok, nije potrebno ponovno dostavljati svu propisanu dokumentaciju. Dostavlja se samo popunjeni obrazac Prijave te dokaz o uplati naknade.

6. Da li prilikom sljedećeg izlaska na ispit plaćam manji iznos naknade?

Prilikom svakog izlaska na ispit plaća se puni iznos naknade propisan Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17).

7. Prijavio/la sam ispit za sljedeći rok, ali ne mogu pristupiti. Što moram učiniti?

U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, potrebno je da o tome pisano obavijesti  Hanfu (na adresu Miramarska 24b, Zagreb) najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.

8. Položio/la sam ispit. Kada ću dobiti Ovlaštenje?

U skladu s člankom 9. stavkom 1. i 2. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16) Hanfa će kandidata koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je položio taj ispit, upisati u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranje odnosno registar ovlaštenih posrednika u osiguranju i reosiguranju koje Hanfa vodi na temelju članka 432. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15), čime se smatra da je Hanfa kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Također, kandidat koji je položio ispit za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, automatski je dobio i ovlaštenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranje te će se isti upisati i u registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju.

Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju je javan, a podaci objavljeni u njemu su službeni podaci:

9. Kada će biti sljedeći rok za polaganje ispita za zastupnika u osiguranju odnosno posrednika u osiguranju i reosiguranju?

Sukladno čl. 6. st 1. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16),  Hanfa će mjesto i vrijeme polaganja ispita utvrditi najkasnije 35 dan prije dana održavanja ispita i objaviti na svojoj internetskoj stranici. Stoga je preporuka da se redovito prate službene stranice Hanfe.

10. Kako mogu vidjeti svoj ispit i gdje sam pogriješio/la?

Hanfa će najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit te objaviti rok od najmanje 7 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit.

Uvid u ispit može se ostvariti samo osobnim dolaskom u prostorije Hanfe, Miramarska 24b, uz prethodnu najavu.

11. Postoje li skripte ili primjeri ispita za zastupanje u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju?

Sadržaj ispita propisan je čl. 5. Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju (NN, br. 16/16).

Službene skripte Hanfe ili primjeri ispita ne postoje.