Termini obrazovnog programa i ispita

Prijave za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018. te prijave za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i brokera Hanfa će početi zaprimati odmah nakon stupanja na snagu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za koji se očekuje da će stupiti na snagu u siječnju 2018. godine.

Informacije o održavanju obrazovnog programa, prijavama za ispite, uvjetima pohađanja obrazovnog programa i pristupa ispitu te rokovima održavanja ispita će se pravovremeno objaviti na internetskoj stranici Hanfe, a okvirni datumi i termini održavanja obrazovnog programa i ispita u 2018. su sljedeći:

  • obrazovni program: 5. - 20. veljače 2018.
  • ispiti za investicijske savjetnike: ožujak i rujan
  • ispiti za brokere: travanj i listopad
  • ispiti za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova: svibanj i lipanj
  • ispiti za ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava: studeni i prosinac

Navedeni datumi i termini podložni su promjenama i bit će točno definirani u naknadnim obavijestima na internetskim stranicama Hanfe.

Hanfa na svojoj internetskoj stranici objavljuje obavijesti u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita. Sve objavljene obavijesti dostupne su ovdje.