Obavijesti

ESMA objavila mišljenje o odvajanju imovine UCITS fondova i alternativnih investicijskih fondova te delegiranju poslova depozitara na središnji depozitorij

Temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 20. srpnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo mišljenje o odvajanju imovine UCITS fondova i alternativnih investicijskih fondova te delegiranju poslova depozitara na središnji depozitorij (Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs).

 
 

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

29.05.2017.

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Pročitaj više...

25.05.2017.

ESMA pokrenula javno savjetovanje u vezi s Uredbom o novčanim fondovima

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici Dokument za raspravu u vezi s Uredbom o novčanim fondovima, u okviru kojeg se pozivaju zainteresirane strane na davanje komentara na predloženi nacrt Tehničkog savjeta, Provedbenih standarda i Smjernica koji će se donositi na temelju Uredbe o novčanim fondovima.

Pročitaj više...

07.04.2017.

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 6. travnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Pročitaj više...

Ostale obavijesti