Obavijesti

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

25.05.2017.

ESMA pokrenula javno savjetovanje u vezi s Uredbom o novčanim fondovima

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici Dokument za raspravu u vezi s Uredbom o novčanim fondovima, u okviru kojeg se pozivaju zainteresirane strane na davanje komentara na predloženi nacrt Tehničkog savjeta, Provedbenih standarda i Smjernica koji će se donositi na temelju Uredbe o novčanim fondovima.

Pročitaj više...

07.04.2017.

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 6. travnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Pročitaj više...

30.01.2017.

ESMA objavila mišljenje o klasama udjela UCITS fondova

Temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), Hanfa obavještava javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dana 30. siječnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo mišljenje o klasama udjela UCITS fondova (Opinion on share classes of UCITS).

Pročitaj više...

Ostale obavijesti