Tekuće aktivnosti Hanfe

Studenti iz Erasmus programa u posjetu Hanfi

Portugalski studenti koji se, u okviru međunarodne razmjene studenata i programa Erasmus+, ovih dana educiraju na RRIF Visokoj školi za financijski management bili su 11. travnja 2018. u edukativnom posjetu Hanfi.

Riječ je o studentima na studiju Poslovnog upravljanja iz Portugala koji su se željeli detaljnije upoznati s radom nadzornog tijela, a posebno zanimanje pokazali su za područje osiguranja.

19.03.2018.

Hanfa obilježila Svjetski i Europski tjedan novca

Svjetski i Europski tjedan novca obilježen je od 12. do 18. ožujka 2018., a Hanfa se četvrtu godinu zaredom uključila u njegovo obilježavanje. Pritom su predstavnici Hanfe provodili brojne aktivnosti usmjerene na financijsko opismenjivanje, posebice mladih, te sudjelovali na prezentacijama, skupovima i panel raspravama kako bi doprinijeli većoj razini financijske pismenosti te približili djelokrug i rad Hanfe široj javnosti...

Pročitaj više...

16.03.2018.

Hanfin doprinos u obilježavanju Svjetskog i Europskog tjedna novca

Hanfa će se četvrtu godinu zaredom uključiti u obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca, koji se održava od 12. do 18. ožujka 2018.  godine. U narednom tjednu Hanfa će provoditi razne aktivnosti koje su prvenstveno usmjerene prema financijskom opismenjavanju mladih te će sudjelovati na okruglim stolovima i panelima na temama povezanim s financijskim opismenjavanjem mladih, čime će dodatno obogatiti edukativne aktivnosti koje provodi tijekom cijele godine...

Pročitaj više...

05.03.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe održao govor na uvodnom događaju u povodu obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja u ponedjeljak, 5. ožujka 2018. obilježen je početak Svjetskog i Europskog tjedna novca, a na događanju je, između ostalih, sudjelovao i predsjednik Upravnog vijeća Hanfe - dr. sc. Ante Žigman. Tom su se prilikom prisutnima obratili: ministrica znanosti i obrazovanja - prof. dr. sc. Blaženka Divjak, viceguverner Hrvatske narodne banke - Bojan Fras, Ivana Ravlić Ivanović iz Ministarstva financija te predsjednik Upravnog vijeća Hanfe - dr. sc. Ante Žigman. On je tom prilikom istaknuo brojne aktivnosti Hanfe u području edukacije i povećanja razine financijske pismenosti te naglasio važnost kontinuiranog provođenja aktivnosti u tom području...

Pročitaj više...

02.01.2018.

Poziv za suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

S namjerom planiranja aktivnosti, optimalnog raspoređivanja resursa i efikasnog provođenja dijela svojih edukativnih aktivnosti, Hanfa ovim putem upućuje poziv zainteresiranim obrazovnim ustanovama i udrugama koje djeluju pri obrazovnim ustanovama (srednje škole, veleučilišta i učilišta, sveučilišta, fakulteti, studentske udruge itd.) te drugim zainteresiranim dionicima (primjerice udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača itd.) za dostavu prijedloga uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti