Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 20. travnja do 20. svibnja 2018. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

19.04.2018.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja mirovinskih osiguravajućih društava

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva te nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

Pročitaj više...

08.01.2018.

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrta Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrtom Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti